Marta – I am set on an evolutionary path

I work as an architect and meditation has helped me a lot in my professional work with my attention and handling stress effectively.  Marta - Croatian yogini & friend of our "SYMN" family Marta by the cliffs The experience of self realization through the Sahaja Yoga technique has set me on an evolutionary path I have sensed my whole life. I can say I am a Seeker type of girl. Truth, meaning, and evolution were always important themes in my life. It was hard for me to have a spiritual or religious practice that is discriminating. Sahaja…

Continue ReadingMarta – I am set on an evolutionary path

Marta – Otkrivanje sadašnjeg trenutka

Iskustvo samorealizacije pomoću tehnike Sahaja joge dovelo me na evolutivni put koji sam osjećala čitav svoj život.Marta - Croatian yogini & friend of our "SYMN" family Marta by the cliffs Iskustvo samorealizacije pomoću tehnike Sahaja joge dovelo me na evolutivni put koji sam osjećala čitav svoj život.Mogu reći da sam 'tragalac' a istina, bit i evolucija uvijek su bile važne teme u mom životu.Bilo mi je teško imati duhovnu ili religioznu praksu koja je diskriminirajuća, pa je Sahaja joga konačno utjelovila moje vječno traženje. Bila sam to dijete koje je našem svećeniku postavljao nemoguća pitanja. Osjećaj slobode…

Continue ReadingMarta – Otkrivanje sadašnjeg trenutka